Klik her for udvidet dagsorden
#59 - Oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen#60 - Årsregnskab 2017 og overførsel af driftsbeløb fra 2017 til 2018#61 - Overførsel af anlægsbeløb fra 2017 til 2018#62 - Kommunegaranti til Tranum Varmeværk#63 - Godkendelse af garantistillelse - Domea Aabybro, 8 almene familieboliger, Birkumvænge/Vinkelen, Gjøl#64 - Økonomi ved eventuel konflikt#65 - Udpegning af udvalgsmedlemmer til uddeling af Arkitekturpris 2018#66 - Valg af repræsentant for arbejdsmarkedets parter i Jammerbugt Ungdomsskole#67 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-008, Rekreativt område, Pirupvejen, Hune samt tilhørende miljørapport#68 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-013, Sommerhusområde, Pirupshvarre, Blokhus samt Forslag til Kommuneplantillæg 1#69 - Ny Taxilov pr. 1. januar 2018#70 - Procesplan for etablering og placering af FGU institution og skoler#71 - Ny skole i Jetsmark - godkendelse af kommissorium og etaper samt frigivelse af midler til ekstern konsulent#72 - Sundhedsprofil - Hvordan har du det?#73 - Kvalitetsstandard vedr. genoptræning#74 - (UDGÅET) Kvalitetsstandarder / Sundhed og Senior (udgået)#75 - Kvalitetsstandarder / Sundhed og Handicap / botilbud oprettet efter Almenboliglovens § 105, og hvor støtten til borger gives støtte efter Servicelovens § 85#76 - Kvalitetsstandarder / Sundhed og Handicap / Lov om social service § 85 og § 99#77 - Kvalitetsstandarder / Sundhed og Handicap / Lov om social service (Serviceloven) og Lov om Specialundervisning for Voksne#78 - Misbrugsbehandling - kvalitetsstandard#79 - Misbrugsbehandling - kvalitetsstandard#80 - KL's dataindsamling om det nære sundhedsvæsen 2017 - Jammerbugt Kommune#81 - KL's dataindsamling om det nære sundhedsvæsen 2017 - Jammerbugt Kommune#82 - Køb af faldefærdig og skæmmende ejendom til nedrivning (Lukket punkt)#83 - Evt. køb af ejendom (Lukket punkt)