Klik her for udvidet dagsorden
#84 - Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter udbud - Rugmarken, Fjerritslev#85 - Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter udbud - Klosterlunden#86 - Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Horsbækken, Aabybro#87 - Ansøgning fra Domea vedr. fritagelse for dispositionsfondsdækning#88 - Valg af valgstyrer og tilforordnede vælgere til valg i perioden 2018 - 2021#89 - Tillæg nr. 4 til Helhedsplan17 ( Første forelæggelse)#90 - Forslag til Lokalplan 27-024, Centerområde, Østergade, Aabybro (Første forelæggelse)#91 - Forslag til Lokalplan 27-026 Centerområde, Østergade - Aabybro Centret (Første forelæggelse)#92 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-014, sommerhusområde, Klitvejen, Blokhus samt Forslag til Kommuneplantillæg 2 (Første forelæggelse)#93 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-015, sommerhusområde, Pirupshvarre og Lien, Blokhus samt Forslag til Kommuneplantillæg 2 (Første forelæggelse)#94 - Forslag til Lokalplan 24-006 for Saltum Strand Camping og Feriehusudlejning (Første forelæggelse)#95 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-018 for et boligområde ved Jens Bærentsvej i Blokhus#96 - Genoptagelse - Forslag til ændring af skolestyrelsesvedtægt#97 - Førskoletilbud friskoler#98 - Godkendelse af licitationsresultat vedrørende tilbygning af vuggestue til Skovsgaard Børnehave samt frigivelse af midler hertil#99 - Ny skole i Jetsmark - vision og værdier samt placering#100 - Godkendelse af udbudsstrategi og scenarie for ombygning/renovering af Saltum skole#101 - Indstilling vedr. placering af FGU skole i Jammerbugt Kommune#102 - Kvalitetsstandard vedr. forebyggende hjemmebesøg#103 - Ældrerådets årsrapport 2017#104 - Revidering af vedtægten for Ældrerådet - herunder navneændring til Seniorrådet#105 - Fremtidig model vedr. mad / døgnkostproduktion på plejecentrene