Klik her for udvidet dagsorden
#35 - Orientering om foreløbigt regnskab 2020#36 - Godkendelse af kommunegaranti til Halvrimmen Vandværk#37 - Godkendelse af frigivelse af anlægsramme til udskiftning af selvbetjeningsløsningen på bibliotekerne#38 - Godkendelse af disponering og frigivelse af anlægspulje 2021 under Teknik- og Miljøudvalget#39 - Godkendelse af anlægsregnskaber for jordforsyningsområdet samt salg af ejendom#40 - Godkendelse af anlægsregnskab vedr. asfaltarbejde 2020#41 - Godkendelse af anlægsregnskab vedr. forlængelse af Toftevej, Aabybro#42 - Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Fortove 2020#43 - Godkendelse af anlægsregnskab vedr. cykelsti langs Aggersundvej i Fjerritslev#44 - Godkendelse af anlægsregnskab for Cykelsti Saltumvej#45 - Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscenteret 2020#46 - Godkendelse af anmodning om fritagelse for medlemsskab af Teknik- og Miljøudvalget samt valg af nyt medlem til Teknik- og Miljøudvalget.#47 - Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer#48 - Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om foreningen Udvikling Hærvejen#49 - Godkendelse af fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet#50 - Godkendelse af tilsynsrapporter på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen 2020#51 - Godkendelse af Praksisplan for almen praksis 2021#52 - Orientering om decisionsskrivelse for 2019. Udlændinge og Integrationsministeriet#53 - Anmodning om drøftelse af punkt på kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2021, vedr. godkendelse af deltagelse i arbejdet med etablering af ny busterminal på Vestergade i Brovst#54 - Anmodning om drøftelse af punkt på kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2021 vedr. godkendelse af etablering af privatpasningsordning til 10 børn i alderen 0-3 år, på Mirabellevej 6, 9440 Aabybro