25-08-2016 - Møde i Kommunalbestyrelsen
1.#95 - Godkendelse af årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsberetning2.#96 - Budgetopfølgning 2-2016 pr. 31. maj3.#97 - Godkendelse af halvårsregnskab 20164.#98 - Budget 2017 - beslutning vedrørende eventuel ansøgning til skattepulje5.#99 - Godkendelse af endelige vedtægter Nordjyllands Beredskab I/S6.#100 - Godkendelse af skema A - 26 almene boliger - Grønnegade / Elmevej, Aabybro7.#101 - Tilkendegivelse om ekspropriationshensigt - sikring af drikkevandsforsyningen ifm ny boring8.#102 - Udmøntning af budget 2016 - Anlægsramme til haller - tilskud til fyr i Nørhalne Hallen9.#103 - Masterplan for Brovst10.#104 - Disponering af ekstrabevilling på 5 mio kr til asfaltbelægninger 201611.#105 - Anlægsbevilling til retablering af Affaldscenter Udholm12.#106 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 02-002 Teknisk anlæg, Klim Fjordholmevej, Klim og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2913.#107 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20-005, Boligområde, Birkumvænge, Gjøl samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3014.#108 - Endelig vedtagelse af lokalplan 25-004 for sommerhusområdet Ørnbjerg, Kettrup Bjerge.15.#109 - Ophævelse af Lokalplan 58 for Klim på matr.nr. 27a Klim By, Klim på Damgårdsvej 10, 9690 Fjerritslev16.#110 - . Berigtigelse af status på del af Banestien fra Biersted til Aalborg Kommune17.#111 - Nordjyllands Trafikselskabs budget for 201718.#112 - . Ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord19.#113 - Afledede virkning af højere priser til Friplejehjemmet20.#114 - Plejecenterboligplan21.#115 - Sundhedsberedskabsplan22.#116 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedr. sanktioner overfor uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere23.#117 - Køb af ejendom - Aalborgvej 119, Aabybro (Lukket punkt)24.#118 - Indstilling om køb til nedrivning - Kjærvej 55 (Luket punkt

Se eller gense Kommunalbestyrelsen 25. august 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 359
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 4
Den seneste måned: 54
Det seneste år: 359
There is no video in the channel yet. There is no video yet.