22-03-2018 - Møde i Kommunelbetyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#29 - Foreløbig regnskab 2017#30 - Helhedsorienteret Sagsbehandling Årsrapport 2017#31 - Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen - årsrapport 2017#32 - Aflæggelse af anlægsregnskabet vedrørende salg af ejendomme#33 - Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder 2017#34 - Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. cykelsti mellem Kaas og Moseby#35 - Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger#36 - Udmøntning af budget 2018 - Anlægsramme til haller#37 - Udmøntning af budget 2018 - rehabilitering#38 - Finansloven. Frigivelse af 3,9 mio kr. til styrkelse af pleje på Seniorområdet#39 - Finansiel strategi for Jammerbugt kommune#40 - Godkendelse af skema A - 11 almene familieboliger - Klitheden Nord, Hune#41 - Fastsættelse af priser for areal til bolig- og erhvervsformål#42 - Byggemodning af 9 parcelhusgrunde på Jacobsvej, Pandrup#43 - Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Rugmarken, Fjerritslev#44 - Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Klosterlunden, Pandrup#45 - Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på 2. etape af Horsbækken, Aabybro#46 - Prioritering af lokalplaner - februar 2018#47 - Områdefornyelsesprogram Fjerritslev 2018-2023#48 - Infrastruktur Aabybro#49 - Kvalitetsrapport på skoleområdet#50 - Frigivelse af midler til akustikforbedring i Førskolehuset i Aabybro#51 - Godkendelse af licitationsresultat samt frigivelse af anlægsmidler til ombygning af E-Huset i Fjerritslev til Familiecenter#52 - Genoptagelse - Ny organisering og visitationspraksis på det specialiserede skoleområde#53 - Redegørelse over magtanvendelser i 2017.#54 - Bemyndigelse af underskriftsberettigede vedr. værgemål#55 - Valg af medlemmer til integrationsrådet#56 - Udlodning af provenue HMN Naturgas I/S - Stillingtagen til modregning og deponering - Lukket punkt#57 - Udbud og salg af Haandværkervej 8, Saltum - tidligere Saltum Nærgenbrugsplads - Lukket punkt#58 - Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning - Lukket punkt

Se eller gense kommunalbestyrelsen 22 Marts 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 205
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 7
Den seneste måned: 57
Det seneste år: 205
There is no video in the channel yet. There is no video yet.