20-12-2018 - Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#167 - Budgetopfølgning 2 pr. 31. oktober#168 - Låneoptagelse 2018#169 - Kommunegaranti Vandforsyningen Brovst & Omegn - Skovrejsningsprojekt#170 - Ny risikobaseret model for garantiprovision af kommunegaranti til forsyningsvirksomheder#171 - Godkendelse af regaranti for lån optaget af Nørresundby Boligselskab til opførelse af 26 almene boliger på Grønnegade/Elmevej, Aabybro#172 - Orientering om styringsdialog med almene boligselskaber#173 - Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer#174 - Beredskabsplan 2018 - plan for fortsat drift#175 - Tilskud til udskiftning af gulv i DGI-Huset, Aabybro#176 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-016, Sommerhusområde, Kryle Klit, Blokhus (2. forelæggelse)#177 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-017, Sommerhusområde, Tornmark, Blokhus (2. forelæggelse)#178 - Endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 27-015 Ervhervsområde, Møllebækken, Aabybro (2. forelæggelse)#179 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 23-008, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og VVM for vindmølleprojekt ved Rendbæk Øst (1. forelæggelse)#180 - Godkendelse af Rottehandlingsplan 2018-2020#181 - Nye takster for spildevand, vand og tømningsordning 2019#182 - Opstart af proces på Folkeskolen i Top20#183 - Danmarkskort over omgørelsesprocenten i klagesager#184 - Udskiftning af brandgardiner på Solgaarden Plejecenter#185 - Revidering af Værdighedspolitik for Jammerbugt Kommune#186 - Servicebetalinger 2019. Plejecentre#187 - Indledende høring vedr. praksisplan for almen praksis#188 - Høring af oplæg til praksisplan på speciallægepraksisområdet#189 - Kvalitetsstandarder. Sundhed- og Handicapområdet#190 - Kvalitetsstandarder. Sundhed- og Seniorområdet#191 - Kvalitetsstandarder. Sundhed- og Arbejdsmarked#192 - Godkendelse af den Nordjyske socialaftale#193 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019#194 - Decisionsskrivelse - 2017

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 20. december 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 303
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 303
There is no video in the channel yet. There is no video yet.