20-06-19 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#114 - Budgetopfølgning 1 pr. 30. april 2019#115 - Kommunegaranti Aabybro Vand - Skovrejsningsprojekt#116 - Forenkling af låneportefølje 2019#117 - Revisionsopgaven fra 2020#118 - Anmodning om fravigelser og tilføjelser til almindelige betingelser ved udbud af almene bolig#119 - Godkendelse af skema B - 40 almene ungdomsboliger - Fjerritslev Kollegie, Skovbrynet, Fjerritslev#120 - Byggemodning af parcelhusgrunde - Haldagervej, Biersted#121 - Køb og renovering af Vester Thorup Højskole - ansøgning maj 2019#122 - Renovering af Bryggergården - ansøgning maj 2019#123 - Etablering af fælles destinationsselskab#124 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 24-007, boligområde, Vestergaardsvej, Saltum samt Forslag til Kommuneplantillæg 10 og nyt vejnavn (2. forelæggelse)#125 - Vedtagelse af Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08 for Erhvervsområde - Gjøl, samt Forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan17 (Første forelæggelse)#126 - Vedtagelse af Forslag til Tillæg nr. 18 til Helhedsplan17 (Første forlæggelse)#127 - Tillæg til Spildevandsplan 2015-20 - Halvrimmen#128 - Ny fælles forældrebestyrelse og økonomi i Område Aaby Øst#129 - Taleinstitut og hjerneskadecenter#130 - Sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune. Høringsgrundlag#131 - Årsberetning for Handicaprådet 2018#132 - Fritvalgsordning fra 1. august 2019#133 - Tilsynsrapporter for plejecentre og hjemmepleje 2018#134 - Stop af egenbetaling på kommunale akutpladser#135 - Redegørelse over magtanvendelser i 2018.T - #140 Udpegning af underskriftsbemyndigede/tegningsberettigede

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 20. Juni 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 245
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 245
There is no video in the channel yet. There is no video yet.