26-03-20 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#39 - Besøgsrestriktioner ifm. COVID 19#40 - Fravigelse af rettigheder og forpligtigelser ifm. COVID 19#41 - Orintering om kriterier for nødpasning og dispensation fra Styrelsesvedtægt for skolebestyrelser ifm. COVID 19#42 - Foreløbigt regnskab 2019 - Orientering#43 - Kommunegaranti Tranum Varmeværk#44 - Kommunegaranti Saltum Fjernvarme#45 - Anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet samt køb og salg af ejendomme#46 - Anlægsregnskab vedrørende opgradering og fornyelse af IT-platform#47 - Anlægsregnskab for Asfaltvedligeholdelse 2019#48 - Anlægsregnskab for Signalanlæg Kattedamsvej#49 - Anlægsregnskab for Torngårdsvej#50 - Anlægsregnskab for Bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscentret for 2019#51 - Godkendelse af driftsbudget for Lejerbos almene boliger afd. 911-0, Kirkevej, Hune#52 - Godkendelse af CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune 2018#53 - Godkendelse af matrikulære ændringer vedr. Aabybrocentret#54 - Årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer#55 - Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter udbud - Højbogårdsvej, Saltum#56 - Birkelse multibane - ansøgning januar 2020#57 - Disponering af midler til forbedring af Infrastruktur i Aabybro#58 - Disponering og frigivelse af anlægspulje 2020 under Teknik- og Miljøudvalget#59 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 13-004, Strandvejen, Tranum samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 (1. forelæggelse)#60 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-031, Solstrålen, Aabybro (1.forelæggelse)#61 - Projektgodkendelse til ændring af varmeforsyningsområde samt etablering af et mindre fjernvarmeområde ved Haldagervej i Biersted#62 - Kommunal klimaalliance#63 - Kvalitetsrapport på skoleområdet for 2019#64 - Seniorrådets årsrapport 2019#65 - Årsrapport fra kontrolindsatsen i 2019#66 - Status på projekt Vækst via Viden

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 26. marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 318
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 23
There is no video in the channel yet. There is no video yet.