24-06-20 - Møde i kommunalstyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#100 - Godkendelse af regnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning#101 - Fremrykning af anlægsprojekter til 2020#102 - Godkendelse af skema A - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst#103 - Godkendelse af skema B - 8 almene familieboliger på Nordvangsvej, Skovsgård#104 - Prisfastsættelse på 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej, Biersted#105 - Fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand#106 - Orientering om Årsrapport 2019 samt Strategi og handlingsplan 2020 for BRN#107 - Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv i Slettestrand samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 (2. forelæggelse)#108 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 (1. forelæggelse)#109 - Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg nr. 35 for aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker Teknologiparken, Aabybro, 1. forelæggelse#110 - Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde ved helikopterbase, V. Hjermitslev (1. forelæggelse)#111 - Nedlæggelse af del af offentlig vejareal i Aabybrocenteret#112 - Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.#113 - Godkendelse af udbudsstrategi for entreprenørydelsen til anlægsprojekt Ny Skole til Skolecenter Jetsmark#114 - Tilsynsrapporter for Rusmiddelcenter Jammerbugt til godkendelse#115 - Godkendelse af redegørelse over magtanvendelser i 2019#116 - Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2019#117 - Praksisplan for fysioterapi til godkendelse#118 - Efterretningssag - Besøgsrestriktioner#119 - Forslag til mødeplan 2021

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 24. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 333
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 333
There is no video in the channel yet. There is no video yet.