16-12-21 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#188 - Godkendelse af budgetopfølgning 3 - 2021 pr. 31. oktober#189 - Godkendelse af låneoptagelse 2021#190 - Skema C - Godkendelse af byggeregnskab - 15 almene familieboliger - Posttorvet, Aabybro#191 - Godkendelse af Skema A - 18 almene familieboliger - Jonstrupvej, Hune#192 - Godkendelse af skema A - 36 almene familieboliger, Aabybro Centret etape 2#193 - Godkendelse af regaranti for lån optaget af Domea Aabybro - 8 almene familieboliger på Nordvangsvej. Skovsgård#194 - Orientering om styringsdialogmøder med almene boligorganisationer#195 - Principgodkendelse af særlig driftsstøtteplan for Lejerbo Aalborgs afdelinger i Jammerbugt Kommune#196 - Godkendelse af erhvervslejekontrakt med Jammerbugt FC ApS#197 - Godkendelse af Lokalplan 29-006 for et rekreativt område ved Engvej i Nørhalne#198 - Godkendelse af tilsagn om kommunal egenfinansiering af ny cykelsti ved Biersted#199 - Godkendelse af igangsætning af høring vedr. forslag til lokalplan ved Slettestrandvej, Hjortdal (1. forelæggelse)#200 - Godkendelse af Kommuneplan21#201 - Godkendelse af ny Ejerstrategi 2021 for Jammerbugt Forsyning A/S#202 - Nye takster for vand, spildevand og tømningsordning#203 - Godkendelse af evaluering af samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og Skoleområdet#204 - Godkendelse af evaluering af liv i by og skole#205 - Godkendelse af forlængelse af rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi#206 - Godkendelse af servicebetalinger på kommunale plejecentre#207 - Godkendelse af kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Jammerbugt#208 - Godkendelse af udpegning af veterankoordinator i Jammerbugt Kommune#209 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan for 2022#210 - Godkendelse af høringssvar vedrørende boligplacering af flygtninge i 2022#211 - Orientering om status vedrørende overgangsmentor#212 - Orientering om det Sociale Danmarkskort, Ankestyrelsens statistik over klagesager#213 - Orientering om de nye sundhedsklynger

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 16. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 236
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 38
Det seneste år: 236
There is no video in the channel yet. There is no video yet.